Konopná mast

Ko­nop­ná mast se po­u­ží­vá pře­de­vším při kož­ních ob­tí­žích, ja­ko jsou na­pří­klad plís­ně, opa­ry, oděr­ky, ak­né i ek­zémy, na ku­ří oka a za­rost­lé neh­ty. Ule­vu­je ta­ké při zá­ně­tech, po­hmož­dě­ni­nách, pro­le­že­ni­nách, he­mo­ro­i­dech, po­úra­zo­vých a men­stru­ač­ních bo­les­tech, mi­gré­nách či bo­les­tech v kr­ku. Vy­bra­ná mís­ta se ma­jí po­tí­rat ně­ko­li­krát za den sla­bou vrst­vou mas­ti. 

 100 ml

115,00 Kč
Please select variants first